31/01/1626, 7

31/01/1626, 7

7 Het advies van de RvS van 27 jan. over de op 26 jan. ontvangen brief van Halcket wordt gelezen. Stakenbroeck had een dergelijke akte niet gegeven mogen worden. Het is vreemd dat de grenscommandanten zichzelf gemachtigd achten dergelijke permissies te verstrekken. Dagelijks wordt er geklaagd over hun sinistere en op eigen voordeel gerichte duiding van het plakkaat van HHM. De autoriteit die zij zich toemeten doet ze dreigementen uiten en heffingen opleggen bij particuliere schikkingen. Zij bezorgen arme en onschuldige plattelanders op allerlei manieren overlast en persen hen af.
De brief van Halcket gaat opnieuw naar de RvS die gemachtigd wordt over deze aangelegenheden te disponeren in het belang van het land.