31/01/1626, 8

31/01/1626, 8

8 Het garnizoen van Coevorden heeft Adriaen Pinninck uit Oldenzaal, die op paspoort van HHM naar het platteland was gereisd, gevangengenomen en van zijn geld beroofd onder het voorwendsel dat de paspoorten waren ingetrokken. Quirijn de Blauw weigert met hetzelfde argument de ontsnapte Pinninck het geld te restitueren.
HHM gelasten hem de plakkaten uit te voeren, conform de resolutie van 8 dec. 1625 te handelen en het geld te restitueren.