12/02/1626, 1

12/02/1626, 1

1 Maria Wiemes, weduwe van kapitein Steven Brunfielt, klaagt dat diens opvolger kapitein Maubrei de wedde van de maand waarin haar man is gestorven noch de wapens aan haar betaalt.
HHM sturen haar rekest met de bijgevoegde aanbeveling van Z.Exc. aan de Gedeputeerde Staten van Friesland om daarop te disponeren.