12/02/1626, 14

12/02/1626, 14

14 Naar aanleiding van de twee in Rotterdam binnengelopen Turkse schepen is goedgevonden dat de Gecommitteerde Raden van de Admiraliteit aldaar alle slaven - Fransen, Engelsen en Oosterlingen en anderen uit met HHM bevriende landen - op vrije voeten stellen. Castilianen, Portugezen en andere onderdanen van de koning van Spanje zullen met medewerking van de Turken worden gebruikt in de algehele uitwisseling van gevangenen. Ook moeten zij eventueel aanwezige Nederlandse renegaten tot nader order gevangen houden. De goederen mogen ondershands worden verkocht opdat zij zich weer gereed kunnen maken voor vertrek. Om te voorkomen dat de vrienden van HHM last van de Turken ondervinden, moeten zij worden voorzien van een konvooi door Het Kanaal. Van de goederen moet een inventaris worden gemaakt en bewaard.