12/02/1626, 3

12/02/1626, 3

3 Lokeren verzoekt over de zes maanden die hij te Bergen op Zoom en de drie maanden die hij te Breda diende als kolonel voordat het traktement van wijlen Lambert Charles verviel, een betaling als kolonel extraordinaris te velde.
HHM vragen advies aan de RvS.