13/02/1626, 1

13/02/1626, 1

1 De ingezetenen van Oudenbosch, Hoeven, Standdaarbuiten en Zegge in het markizaat van Bergen op Zoom hebben gevolg gegeven aan de resolutie van 19 jan. door een lijst in te leveren van hetgeen zij wekelijks aan provisie behoeven.
De lijst gaat naar de RvS voor advies.