13/02/1626, 2

13/02/1626, 2

2 De gedeputeerden van de Admiraliteiten in Rotterdam , Amsterdam , het Noorderkwartier en Zeeland , ter vergadering ontboden, krijgen toestemming te vertrekken onder vermaning de resoluties over onder meer de zeebewaking te verwerkelijken. De Amsterdamse afgevaardigden is in het bijzonder gemaand de per september vorig jaar opgedragen levering van twee schepen voor de bewaking van de binnenwateren bij Hooge Zwaluwe en Lage Zwaluwe nu zo spoedig mogelijk te realiseren. Tot nu toe hebben zij zich daaraan onttrokken vanwege ontbrekende subsidie, maar daarop is nu goede hoop gegeven en dus dienen zij ijverig voort te gaan.