13/02/1626, 4

13/02/1626, 4

4 Vrouwen en kinderen van de gevangenen die matroos waren op het schip van kapitein Monnincx verzoeken de Castilianen op het in Rotterdam binnengelopen Turkse schip te gebruiken voor een uitwisseling van gevangenen.
HHM sturen het rekest naar de Rotterdamse Admiraliteit die volgens de gisteren genomen resolutie de Turken moet proberen te bewegen tot overdracht van de Castilianen.