14/02/1626, 1

14/02/1626, 1

1 In plaats van de vertrokken rekenmeester Feit zal Adriaen Pieters samen met Olphert Barents het beraad met leden van de Rotterdamse Admiraliteit over de comptabelen continueren en afronden in overeenstemming met de voorgaande resoluties.