16/02/1626, 4

16/02/1626, 4

4 Naar voren gebracht wordt dat de koning van Denemarken niet tevreden is met het regiment van HHM aangezien het vijftienhonderd in plaats van drieduizend man telt. Bovendien zou hij graag iemand aangewezen zien om er nauwkeurig op toe te zien.
De RvS zal hiervan in kennis worden gesteld om na overleg met Z.Exc. daarover advies uit te brengen.
Ook wordt te berde gebracht dat de Deense koning (zoals de heer van Wel verklaart) graag zou zien dat de doortocht in Oost-Friesland beter werd beveiligd, desnoods met een bezetting van Stickhausen, tegen de lopers van Lingen.
Nagezien zal worden wat er ten aanzien van Lingen in het verleden is besloten.