16/02/1626, 8

16/02/1626, 8

81 Ter vergadering meldt mr. Willem Boreel, advocaat-fiscaal van de VOC, dat de Perzische ambassadeur is aangekomen in Amsterdam met credentiebrieven voor HHM. Hij wenst van een edelman te vernemen of hij welkom is aangezien dat in zijn land de enige manier is om aan het hof te verschijnen. Boreel verzoekt dan ook Z.Exc. een edelman en karos naar Haarlem te laten sturen en te beslissen over de receptie.
HHM antwoorden dat de man uit Perziƫ, net als andere ambassadeurs, gedurende drie dagen wordt ontvangen en dat Boreel zich tot Z.Exc. moet wenden voor het sturen van de edelman en karos zoals ook HHM dit met Z.Exc. zullen doen opnemen.

1 Deze resolutie is gedrukt: Dunlop, Bronnen Oostindische Compagnie Perziƫ I, 687.