21/02/1626, 4

21/02/1626, 4

4 Op het rekest van de Franse kerk in 's- Gravenhage om conform vorige jaren voor haar tweede predikant, Jean de Spaignes ordonnantie van 400 gld. te krijgen, wordt geappointeerd dat het onderhoud van de Haagse kerkdienaren niet ten laste van de Generaliteit komt en dat daarom op het verzoek niet kan worden gedisponeerd.