02/03/1626, 1

02/03/1626, 1

1 Pieter Hoeffyser, ontvanger-generaal van de konvooien en licenten te Amsterdam, deelt in een rekest mee dat 28 feb. de vervaldag was van de lening van 248.000 gld. ten behoeve van de keurvorst van Brandenburg. De rente en de renten op de rente bedragen inclusief makelaardij 165.149 gld. 15 st. Omdat de kooplieden aandringen, vraagt hij HHM zijn krediet te handhaven door voor aflossing te zorgen. Daar de in het akkoord met Schwarzenberg d.d. 23 okt. 1624 hiervoor aangewezen contributies van Gulik [J├╝lich] en de helft van het aandeel van de keurvorst in de domeinen van Gulik, Berg en Ravensberg niet beschikbaar zijn, wordt Hoeffyser gemachtigd de betreffende sommen voor nog eens zes maanden op krediet van het land te lenen.