11/03/1626, 3

11/03/1626, 3

3 De magistraat van Heusden schrijft d.d. 9 maart met het verzoek de aan Eethen en Meeuwen gegeven akte voor het halen van levensmiddelen uit Gorinchem te herroepen.
De besluitvorming wordt uitgesteld.