25/03/1626, 1

25/03/1626, 1

1 HHM volgen advies en aanbeveling van Z.Exc. en depêcheren commissie voor Stakenbroeck als luitenant-generaal van de cavalerie op hetzelfde traktement als dat van Marquette, 400 gld. per maand van 32 dagen. Zijn overige traktementen, inclusief het extraordinaris traktment van 100 gld. per maand toegekend op 14 mei 1624, komen echter te vervallen.