25/03/1626, 7

25/03/1626, 7

7 De Rotterdamse Admiraliteit verzoekt d.d. 24 maart een aanwijzing voor het verkrijgen van de bij resolutie van 20 feb. op ieder oorlogsschip aan te stellen twintig musketiers. Hiervan in kennis gesteld, suggereert Z.Exc. twee compagnie├źn, elk te vergroten tot driehonderd man, te legeren in respectievelijk Rotterdam en Zeeland en hieruit telkens enkele musketiers te nemen voor dienst op zee.
Er wordt nog geen besluit genomen.
In dezelfde brief stelt de Admiraliteit door gebrek aan geld de schepen van de eerste Engelse vloot niet te kunnen afdanken.
Dit wordt verder besproken als de defecten uit voorgaande jaren op de subsidies van de provincies voor de Admiraliteiten zijn nagezien.