08/04/1626, 13

08/04/1626, 13

13 De heren van Holland hebben verklaard toe te stemmen in de door de prinses van Portugalverzochte aflossing van een rente van 2.500 gld. per jaar. De overige provincies wachten nog met hun advies.