14/04/1626, 10

14/04/1626, 10

10 De gedeputeerden van Holland voeren aan dat het noodzakelijk is de beeldenaar van de rijksdaalders te veranderen. Enkele andere provincies menen dat de bevolking het grote aantal van wel 91 figuren die de nieuwe beeldenaar telt, niet zal kunnen onthouden en dat daardoor grote verwarring zal ontstaan. Zij pleiten dan ook voor handhaving en opnieuw afkondigen van het oude plakkaat.
Een definitieve resolutie wordt uitgesteld.