14/04/1626, 13

14/04/1626, 13

131 Sommelsdyck en Languerack schrijven d.d. Parijs 3 april dat HHM met de in hun brief van 8 maart gegeven redenen voor het vertrek van Haultain de koning niet tevreden hebben gesteld en dat zij dus geen geld meer behoeven te verwachten.
HHM zullen antwoorden dat de gezanten nogmaals de noodsituatie waarin dit land verkeert onder de aandacht moeten brengen. Mochten zij bemerken dat het verblijf van Sommelsdijck in deze niet profijtelijk is, dan zal hij zijn afscheid nemen en het vervolg van de missie aan Languerack laten.
Tevens zal ambassadeur D'Espaisses door Beaumont en Hertevelt worden verzocht deze inspanningen te ondersteunen.

1 Deze resolutie is gedrukt: Bronsveld, Het buitengewone gezantschap , 114.