18/04/1626, 7

18/04/1626, 7

71 Het stadsbestuur van Amsterdam schrijft d.d. 15 april in antwoord op de brief van HHM over de tolk van de Perzische ambassadeur. Men zegt hem niet kunnen vinden maar vermoedt dat Paul wel zou willen komen als hij niet aan de ambassadeur wordt uitgeleverd. Carl van Gelder zal worden gelast aan de Bewindhebbers [van de VOC] te schrijven de tolk te ontbieden en hem naar 's- Gravenhage te sturen alwaar hij in het huis van Van Gelder tot nader order vastgehouden zal worden.

1 Deze resolutie is gedrukt: Dunlop, Bronnen Oostindische Compagnie Perziƫ I, 693.