18/04/1626, 10

18/04/1626, 10

10 De RvS compareert en brengt naar voren conform het door HHM genomen besluit van 15 april een deel van de versterking van Steenbergen te willen aanbesteden. De Raad vraagt HHM eerst opening van zaken aangaande de consenten van de provincies in de petitie van 300.000 gld. die op 23 juli 1625 voor de werkzaamheden te Steenbergen, 's- Gravenwaard en op de IJssel is gedaan, temeer omdat bij de Schenkenschans en Kampen al voor een behoorlijk bedrag aan werk is aanbesteed.
Ook is met dr. Opten Noort, burgemeester van Zutphen, afgesproken de IJssel bij laag water op een diepte van vijf voet te houden en is daartoe de som van 180.000 gld. toegezegd.
Besloten wordt een duplicaat van de genoemde petitie aan de provincies te sturen met het nadrukkelijke verzoek hun consenten daarin te dragen en zo spoedig mogelijk op te sturen.
Omdat de fortificatie van Steenbergen haast heeft, mag de RvS ondertussen op deze consenten via ontvanger-generaal Doublet een derde deel van de verwachte aanbestedingskosten voor Steenbergen lenen voor een periode van zes maanden. Daarnaast moet de RvS een staat maken van de inkomsten uit de contributies om te bezien of ook daarop niet een bedrag kan worden geassigneerd.