18/04/1626, 3

18/04/1626, 3

3 Op de door burgemeesters, schepenen en raad van Zevenbergen verstrekte certificaten wordt de uitvoer van paarden naar Zevenbergen toegestaan tegen Bosch' licent en onder waarborg dat zij daar blijven. Bakker Jan Janssen, Adriaen Claessen en Matthys Dingemans mogen elk twee paarden invoeren, Robrecht de Haen en Jan Hubrechts elk één paard, en Maiken Dingemans een paard en een koe.
Ook wordt aan metselaar Aert Cornelissen toegestaan zijn meubelen en twee in veiligheid gebrachte koeien voor driekwart vrij naar Zevenbergen te brengen.