27/04/1626, 1

27/04/1626, 1

1 De Admiraliteit in het Noorderkwartier schrijft d.d. Enkhuizen 22 april dat er een commandant van gewicht naar de kust van Vlaanderen moet worden gezonden en stuurt tevens een overzicht mee van de kosten, soldij en huur van de schepen die onder Haultain hebben gevaren.
Noortwijck en Beaumont zullen deze staat en die van de overige Admiraliteiten onderzoeken en er met de Franse ambassadeur over spreken.
Over het eerste punt zal met Z.Exc. worden gesproken.
In een andere brief van hetzelfde College d.d. 23 april wordt de betaling aanbevolen van de vrouwen wier mannen zijn uitgevaren onder L'Ermite.
Hierover wordt nog niet beslist.