27/04/1626, 5

27/04/1626, 5

5 De Admiraliteit te Rotterdam bericht d.d. Rotterdam 25 april dat kapitein Adriaen Blom twee scheepjes heeft opgebracht, één door Duinkerkers buitgemaakt en één uit Duinkerke. Van dit laatste scheepje verklaart de Franse schipper uit Dieppe dat het toebehoort aan drie kooplieden uit Calais en dat ook hijzelf voor 200 gld. partij is.
Geantwoord zal worden dat de Admiraliteit adequate informatie aan HHM moet leveren opdat zij die aan de ambassadeur in Frankrijk en aan agent Mibassen kunnen sturen met het oog op maatregelen tegen deze Franse aanwezigheid [in Duinkerke].