27/04/1626, 6

27/04/1626, 6

6 De 775 inwoners van het gehucht Made verzoeken wekelijks vijftig viertel koren, een ton gezouten kabeljauw en andere in het rekest opgenomen levensmiddelen te mogen hebben.
De RvS wordt om advies gevraagd.