29/04/1626, 17

29/04/1626, 17

17 President Noortwijck brengt naar voren dat de hertogin van la Trémoille hem te kennen heeft gegeven dat haar dochter in het huwelijk treedt met de graaf van Derby. Hij heeft daartoe niets willen concluderen zonder de vergadering hierin te kennen.
Besloten wordt dat Noortwijck en Vosbergen gelukwensen en complimenten zullen doen.