01/05/1626, 14

01/05/1626, 14

14 Maria Exalto, weduwe van Cornelis Tacq, voormalig vaandrig van kapitein Aelbout verzoekt een traktement te mogen ontvangen.
HHM stellen een beslissing uit.