14/05/1626, 8

14/05/1626, 8

8 Overeenkomstig de gisteren genomen resolutie hebben de generaalmeesters van de Munt geadviseerd de magistraat van Deventer te verzoeken alle documentatie en tekeningen aangaande de munt te Huissen naar 's- Gravenhage op te sturen. Op grond daarvan kan dan nader beslist worden over de persoon van de muntmeester en zijn aanhangers. Ook zou het goed zijn Christoffel Wort te pakken te krijgen.
Een beslissing is uitgesteld.