15/05/1626, 14

15/05/1626, 14

14 De schippers die vorig jaar bij de kust van Frankrijk zijn aangehouden en werden verplicht de ruiters voor de graaf van Mansfeld te vervoeren, hebben daarvoor in Frankrijk, ondanks bemiddeling van HHM, nog steeds geen betaling ontvangen. Ondersteund met brieven van de Amsterdamse magistraat verzoeken zij HHM andere wegen te bewandelen.
Besloten wordt dat Noortwijck en Vosbergen met de Franse ambassadeur zullen spreken over mogelijkheden tot tegemoetkoming van de schippers.
Beide heren zullen ook nog eens met de ambassadeur te spreken over de liquidatie van de schepen die onder Haultain in dienst van de Franse koning zijn geweest.