15/05/1626, 19

15/05/1626, 19

19 HHM hebben de conceptakte voor het kwartileren van het wapen van de Venetiaanse ambassadeur, conform de resolutie van 7 mei opgesteld, gelezen.
Vosbergen is gevraagd het ontwerp aan de ambassadeur mee te delen.