15/05/1626, 6

15/05/1626, 6

6 Agent Valckenborch heeft een declaratie van 40 gld. 18 st. ingediend over de door hem gemaakte kosten voor het vervoer van de geschenken voor onder anderen de hertog van Buckingham.
Dit bedrag en nog eens 200 gld. reiskosten zijn goedgekeurd en ter verrekening opgeschreven.