15/05/1626, 9

15/05/1626, 9

9 Op nader aandringen van Joost Willemsen, koopman te Amsterdam, wordt hem bij deze de uitvoer toegestaan van tweehonderdduizend pond buskruit tegen betaling van 's lands rechten en onder borgstelling dat het buskruit wordt geleverd aan geallieerden van de Republiek. Hij mag pas tot de uitvoer overgaan als hij vanuit Danzig [Gdansk] een gelijke hoeveelheid salpeter heeft doen invoeren.