16 /05/1626, 7

16 /05/1626, 7

7 De koning van Frankrijk schrijft d.d. Fontainebleau 20 april ten gunste van kapitein De la Rocque voor betaling van gage gedurende zijn absentie.
De RvS dient te adviseren.