18/05/1626, 1

18/05/1626, 1

1 Languerack schrijft d.d. Parijs 7 mei over de aanhouding van verschillende heren aldaar.
Vereist geen resolutie.