20/05/1626, 1

20/05/1626, 1

1 De Gedeputeerde Staten van Groningen committeren d.d. 1 mei Gualter Schonenborch om namens de provincie zitting te nemen in de Generaliteitsrekenkamer . Hij heeft de eed afgelegd.