20/05/1626, 4

20/05/1626, 4

4 De RvS heeft geadviseerd de schout en de dijkgraaf van de Hooge Zwaluwe en de Lage Zwaluwe toe te staan vier paarden en 36 runderen (maar geen ossen) naar deze plaatsen te laten brengen. Zij moeten Bosch' licent betalen en cautie stellen dat paarden en runderen daar blijven.
HHM besluiten conform het advies.