30/05/1626, 8

30/05/1626, 8

8 Franck van den Heuvel, burger uit Helmond, verzoekt een vaatje garen van Keulen naar Helmond te mogen brengen.
De RvS zal hierover adviseren.