30/05/1626, 12

30/05/1626, 12

12 Bode Jacob Jacobs Caes heeft een onkostendeclaratie ingeleverd van drie reizen naar Parijs die hij op bevel van HHM en Z.Exc. heeft gemaakt. Hij vraagt eveneens betaling van een reis naar Vlissingen met brieven van HHM.
De RvS zal hierover beslissen.