30/05/1626, 18

30/05/1626, 18

18 Meinert Caspers, burger uit Amsterdam, verzoekt met voorschrijven van de magistraat van Amsterdam verlenging van het octrooi dat 25 juli 1601 voor vijfentwintig jaar is verstrekt aan Jacob van Aken vanwege een door hem uitgevonden kopermolen.
HHM wijzen het verzoek af.