20/06/1626, 6

20/06/1626, 6

6 De RvS moet advies uitbrengen over het verzoek om een traktement van Sara Pekels, weduwe van luitenant Blair.