20/06/1626, 8

20/06/1626, 8

8 De RvS heeft 18 juni advies uitgebracht over het op 17 juni ingediende verzoek van baron van Monschau.
HHM besluiten conform het advies de baron toe te staan zijn koren uit het Land van Kleef - ongeveer 35 mud rogge, twintig mud gerst, vijftig mud haver en zes mud boekweit - frank en vrij naar Oijen te transporteren. Ook mogen hij en zijn onderdanen in de heerlijkheid Oijen met de inwoners van Megen en omliggende neutrale dorpen hooi, tienden, land, graan, vee en dergelijke verhandelen. De vijand mag er niet van profiteren.