20/06/1626, 1

20/06/1626, 1

1 De broer van de in Duinkerke gevangenzittende en ernstig zieke stuurman Claes Meinerts heeft aangeboden zijn plaats in te nemen, opdat hij kan herstellen. Vanuit Edam wordt dit voorstel sterk aanbevolen.
Z.Exc. mag Spinola schriftelijk verzoeken deze gang van zaken toe te staan.