20/06/1626, 13

20/06/1626, 13

13 De op 15 juni toegezegde gouden keten voor kapitein Van der Burcht is, inclusief de medaille, begroot op 600 gld. Tot het maken van de keten is opdracht gegeven.