20/06/1626, 17

20/06/1626, 17

17 Joachimi schrijft d.d. Londen 10 juni onder meer dat de Admiraliteit in het Noorderkwartier de 100 pond sterling, die Cecil had verstrekt aan kapitein Cornelis Dirxen Luith, nog niet aan de generaal heeft overgemaakt.
Een uittreksel van de brief gaat naar de Admiraliteit voor een reactie.