20/06/1626, 19

20/06/1626, 19

19 Dr. Opten Noort heeft ordonnantie verzocht van 20.000 gld. voor de uitdieping van de IJssel.
Vernomen moet worden waarom de RvS nog geen ordonnantie heeft gedepĂȘcheerd.