06/07/1626, 11

06/07/1626, 11

11 Blase Pieters, burger te Vlissingen, verzoekt vergoeding van de door hem geleden schade. Zijn schip is door het schip van Moij Lambert zodanig beschadigd dat hij het moest opgeven en door een Rotterdams oorlogsschip tegen bergloon moest laten bergen.
De Admiraliteit te Rotterdam wordt om advies gevraagd.