09/07/1626, 3

09/07/1626, 3

3 Maiken Heine, weduwe van Pieter Arentsen Vuist, visser te Brouwershaven, verzoekt om toekenning van de premie die volgens het plakkaat van 4 juli 1625 staat op het veroveren van een vijandelijk schip. Wijlen haar man is indertijd uitgevaren met de buis van Willem Jacobs Coorenhert, stuurman uit Delfshaven en in Duinkerke gevangengenomen. Hij heeft zich daarop in Spaanse dienst begeven als bottelier op het vice-admiraalschip in de hoop de vijand schade te kunnen berokkenen door het schip te vernielen. Inderdaad heeft hij met vier anderen het schip in brand gestoken. Zij zijn daarop met een bootje ontvlucht en vervolgens verdronken.
De weduwe wordt bij provisie 100 gld. eens toegekend en 150 gld. per jaar gedurende haar leven. Zij moet eerst bewijs leveren dat haar man het schip daadwerkelijk heeft vernield.