09/07/1626, 10

09/07/1626, 10

10 Baljuw, schouten en regeerders van de verschillende dorpen in het Land van Altena verzoeken de ingezetenen toe te staan hun gewas naar steden aan weerszijden ter markt te brengen.
De RvS wordt advies gevraagd.