09/07/1626, 17

09/07/1626, 17

17 Het advies van de RvS d.d. 29 juni over het op 22 juni ingediende rekest van Jan van der Veecken luidt dat de plakkaten tegen de vijandelijke onbeschaamdheden en afpersingen hernieuwd zouden moeten worden.
HHM hebben daarmee ingestemd.