16/07/1626, 16

16/07/1626, 16

16 De gedeputeerden van Holland melden dat de Staten zich afvragen of de gehele RvS , zoals vroeger, niet met Z.Exc. te velde zou moeten trekken om zo beter op het beheer te kunnen toezien.
Vooralsnog blijven HHM bij de eerder genomen resolutie.